Codi de conducta

Normativa de l’espai Cinètika

L’espai Cinètika té una normativa pròpia que considere imprescindible respectar mentre fem servir el seu espai. Per tant, tingueu en compte que:

  • És un espai feminista, sense cap mena de tolerància davant cap tipus d’agressió (especialment de violència masclista), que afavoreix la creació de grups no mixtos, i que vol posar la màxima atenció a l’aspecte del gènere en les relacions entre les persones que participin de l’espai.
  • És un espai lliure de drogues, d’alcohol i fum.
  • És un espai on no es serveix menjar d’origen animal i que fomenta la participació antiespecista.
  • Les portes d’emergència no funcionen. En cas d’evacuació cal utilitzar la porta d’entrada.

Hem obviat les normes que només són rellevants per qui vulgui participar en l’assemblea; qui hi tingui interès les trobarà a: https://lacinetika.wordpress.com/acerca-de/

Codi de conducta de les Jornades

Secundant i ampliant la norma de la Cinètika, volem un espai segur i feminista, per tant:

  • Si pateixes o presencies qualsevol mena d’agressió masclista, trànsfoba, bifòbica, homòfoba, racista o qualsevol altra forma de discriminació, cal comunicar-ho a persones de la organització o del voluntariat i prendrem mesures immediates.
  • Durant els debats, quan hi hagi torns de preguntes o debats amb el públic, cal procurar que la proporció d’intervencions fetes per cis-homes no superi en número i temps les intervencions de la resta de persones. Per tant: si ets home cis, procura no demanar un torn de paraula immediatament després d’un altre home i modera el temps de les teves intervencions. Les persones que moderin els debats procurarem estar atentes per mirar de repartir els temps i torns si veiem que fa falta.

El respecte per l’espai és essencial. Trobareu cartells amb indicacions, tals com ara a quines sales i espais es pot accedir o no, o quins lavabos es poden fer servir. Necessitem la vostra col·laboració per mantenir un espai tan gran i amb tanta afluència de públic en ordre i net. Si presencieu qualsevol situació incívica, per petita que sigui, si us plau informeu-nos el més aviat possible.

Podreu identificar les organitzadores i voluntàries pels identificatius que portarem amb el nostre nom.

Existeix la possibilitat que s’organitzin torns per cuidar la mainada durant les activitats. En cas de dur-se a terme, la responsabilitat serà en tot moment de les tutores legals que correspongui, i sota cap circumstància de les persones que estiguin fent els torns de guarderia ni d’Amors Plurals.